Molimo sačekajte...

Farmalogist Allbix d.o.o.
Sistemi kvaliteta
U želji da se neprestano razvijamo i unapređujemo kvalitet naših usluga, da razumijemo i ispunimo potrebe i očekivanja naših kupaca i svih zaintersovanih strana, kao i da postanemo partner od povjerenja, opredijelili smo se za uspostavljanjem efektivnog i efikasnog sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2015 što obuhvata:
  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljenju korisnika i sprovođenje mjera za povećanje zadovoljenja korisnika;
  • Afirmisanje liderstva kao jednog od principa rukovođenja;
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrijednovanju aktivnosti u procesima realizacije usluga;
  • Menadžment procesima i resursima za sprovođenje, održavanje i stalno poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
  • Poboljšanje kvaliteta pruženih usluga;
  • Odlučivanje na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka sa stanovišta rizika;
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa kupcima i dobavljačima;
  • Stalnu modernizaciju opreme i obuke zaposlenih.

Prva sertifikacija SGS je izvršena u martu 2017. godine u Banja Luci. Resertifikaciona provjera je izvršena 26. marta 2020. godine u Bijeljini.