Molimo sačekajte...

Farmalogist Allbix d.o.o.
Pharma Service
Usluga registracije
Konsultantske usluge na polju dobijanja potrebnih dozvola za puštanje u promet novih proizvoda

Usluga registracije koju nudimo našim partnerima zasnovana je na kontinuiranom praćenju zakonske regulative, dobrom poznavanju regulatornih procesa, dugogodišnjem iskustvu i kvalitetnoj komunikaciji sa regulatornim institucijama.
1. Usluga registracije/obnove registracije/prijave varijacije za lijek u skladu sa zahtjevima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH (ALMBiH) obuhvata sljedeće:
  • pripremu registracionog dosijea u skladu sa lokalnim zahtjevima i predaju zahtjeva za registraciju/obnovu registracije lijeka;
  • pripremu prijedloga teksta Sažetka karakteristika lijeka (SPC), Uputstva za lijek (PIL) i teksta za spoljnje i unutrašnje pakovanje lijeka (Labelling);
  • praćenje toka registracije/obnove registracije do dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet;
  • priprema i predaja zahtjeva za odobrenje varijacije za već registrovane lijekove.
2. Usluga upisa u Registar medicinskih sredstava/obnove upisa/prijave varijacije za medicinsko sredstvo u skladu sa lokalnim zahtjevima.
3. Usluga upisa/obnove upisa dijetetskog proizvoda u Bazu podataka Ministarstva zdravlja u skladu sa lokalnim zahtjevima.
4. Usluga registracije biocida
Marketing
Istraživanje tržišta, strategija prodaje, upravljanje kanalima prodaje, lansiranje proizvoda, kreiranje cijena, marketing i medija plan, stručni skupovi, radionice , PR.

Lansiranje novih proizvoda

Imate novi proizvod i želite ga da plasirate? Dugo poslujete na tržištu regiona, ali želite da proširite svoje poslovanje i u BiH? Potreban Vam je kvalitetan plan lansiranja proizvoda na tržište zasnovan na jasno postavljenoj strategiji? Mi imamo rješenje za Vas.

Proces koji uključuje analizu tržišta, kreiranje prodajne strategije, definisanje ciljne grupe i konkurencije, osmišljavanje i sprovođenje marketing i media plana, organizacija učešća na stručnim sajmovima i skupovima, kao i rad timova na terenu, obezbjeđuje plasman novih lijekova, medicinskih sredstava i drugih farmaceutskih oblika na tržište koje broji više od 1400 apotekarskih i medicinskih ustanova.

Upravljanje kanalima prodaje

Efikasno upravljanje kanalima prodaje daje menadžment timu odgovor na pitanje koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje proizvoda / usluge, uz jasno definisanje okvira za svaki od kanala i servisiranje kupaca / korisnika usluga unutar određenog kanala.

Cilj je pojednostaviti komunikaciju između kompanije i kupca. Da biste to učinili, morate da segmentirate svoje kanale u skladu sa karakteristikama Vaše ciljne grupe: njihovim potrebama, obrascima kupovine, faktorima uspijeha, a zatim da prilagodite strategiju koja uključuje ciljeve, politike, proizvode, prodaju i marketing.

Tehnike koje se koriste mogu biti različite u zavisnosti od odabranih kanala prodaje, ali strategija je ono što ih povezuje i koju kompanija mora dosljedno da prati u svim fazama razvoja.

Kod nas upravo to dobijate – strategiju, odnosno koji kanal prodaje je najbolji za plasiranje Vašeg portfolija i uspostavljanje direktne komunikacije sa kupcima na svakom kanalu prodaje.

Stručni skupovi, edukacije, radionice

Ukoliko želite da akreditujete stručno predavanje, simpozijum, radionice, kongres za ljekare, farmaceute ili stomatologe, a nemate dovoljno informacija i iskustva, naš tim saradnika Vam stoji na raspolaganju. Imamo dugogodišnje iskustvo u organizovanju stručnih edukacija i skupova, od manjih prezentacija i edukacija, do velikih skupova međunarodnog karaktera sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva. Omogućićemo Vam da u definisanim rokovima akreditujete svoja stručna predavanja I obezbjedite zadovoljstvo slušaoca / predavača.

PR

Ukoliko želite da stručnim savjetima i preporukama steknete pozitivni imidž na farmacetskom tržištu Bosne i Hercegovine, ostvarite stvarne, održive odnose sa poslovnim partnerima i korisnicima vaših proizvoda / usluga, pozicionirate kompaniju ili organizaciju i steknete konkurentsku prednost, kontaktirajte nas i zakažite sastanak sa našim timom.
Terenska prodaja
Sales division, sales manager, product manager, field force

Naši posvećeni i iskusni timovi obezbjediće Vašim proizvodima stalno prisustvo na tržištu i kod kupaca, uz rast prodajne efikasnosti i realizaciju postavljenih planova. Naša prednost je dugogodišnje iskustvo u prodaji, teritorijalna pokrivenost, izgrađen poslovni odnos zasnovan na povjerenju.

Angažovanje saradnika našeg medicinskog i / ili komercijalnog tima je pravi izbor, jer na taj način optimizujete troškove poslovanja, uz maksimalne rezultate rada tima na terenu. U mogućnosti smo da u Vaše ime organizujemo selekciju, testiranje i regrutujemo edukovan, motivisan i kvalitetan kadar na pozicijama Sales Manager, Product Manager, Key Account Manager.
Podrška maloprodaji