Molimo sačekajte...

Farmalogist Allbix d.o.o.
O nama
Misija i Vizija
MISIJA

Naša misija je da unaprijedimo zdravlje u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, doprinesemo da ljudi žive bolje i duže. Da obezbjedimo kontinuirano snabdijevanje lijekovima, medicinskim sredstvima, dijetetskim proizvodima i drugim farmaceutskim proizvodima zdravstvenih ustanova na teritoriji BiH, u skladu sa potrebama kupaca, a poštujući smjernice dobre prakse u distribuciji. Svojim poslovnim partnerima pružamo usluge najvišeg kvaliteta zasnovane na kompetentnosti i profesionalnom pristupu svih zaposlenih, uz brze i redovne isporuke, po konkurentnim cijenama, što stvara dodatnu vrijednost kako za pojedinca, tako i za cijelu zajednicu.

VIZIJA

Naša vizija je da postanemo lider u farma-servisu i pružanju logističkih usluga na farmaceutskom tržištu Bosne i Hercegovine, da budemo kvalitetan, siguran i pouzdan partner. Da širimo poslovanje, obuhvatimo cjeloukupan proces trgovine farmaceutskim proizvodima, uvijek inovativni, sa jasno postavljenim strategijama i ciljevima.
Kompanija danas
Snabdijevamo više od 1400 zdravstvenih ustanova, pokrivamo tržište od 430 miliona EUR i 3,5 miliona stanovnika. Skladišni kapaciteti, koji čine više od 1000m2, potpuno zadovoljavaju najviše standarde skladištenja lijekova i medicinskih sredstava.

Brzo reagujemo na zahtjeve i brojne promjene u sredini u kojoj poslujemo, i time dokazujemo da je Farmalogist Allbix Vaš siguran partner. Kao jedan tim, možemo na najbolji način da odgovorimo izazovima i da ih sa velikim uspijehom pretvaramo u šanse i poslovne pobjede.

Zaposleni svojom stručnošću, posvećenošću, lojalnošću i inovativnim idejama svakodnevno doprinose uspijehu, rastu i razvoju Farmalogist Allbix-a.  Ono što ih ujedinjuje i povezuje kroz timove su naše vrijednosti.

Odgovornost

Preuzimamo ličnu odgovornost za svoje postupke i svoj rad. Sa našim poslovnim partnerima gradimo povjerenje dajući rješenja,  ispunjavajući data obećanja i realizacijom postignutih dogovora.

Poštovanje

Naši zaposleni posjeduju visok nivo poslovne saradnje i komunikacije prema poslovnim partnerima koje odlikuju otvorenost i poštovanje. Uvažavajući različita mišljenja, stilove i vještine, dodjeljivanjem pravih uloga u sistemu na kojima će zaposleni dati najboli rezultat u radu, Farmalogist Allbix razvija okruženje inovativnosti, motivacije i zdrave radne atmosfere.

Izvrsnost

Insistiramo na kvalitetu. Naš put ka izvrsnosti se nikad ne završava, uvijek težimo ka višem i boljem. Kada partneri biraju nas, oni biraju partnera koji svakodnevno unapređuje svoje procese i radi na podizanju nivoa kvaliteta, bezbjednosti i efikasnosti proizvoda a naš zajednički cilj je očuvanje zdravlja pacijenata.
Istorijat
Član ERGOwbs grupe, sistema koji pokriva farmaceutsko tržište zemalja Zapadnog Balkana.

2020. - član ERGOwbs grupe, sistema koji pokriva farmaceutsko tržište zemalja Zapadnog Balkana

2020

16.12.2019 - godine registrovana poslovna jedinica Banja Luka

2019

21.08.2019. – izvršena promjena sjedišta i novi magacinski kapacitet Farmalogist Allbix d.o.o. u Bijeljini

2019

25.05.2015. - osnovana kompanija Farmalogist Allbix d.o.o. sa sjedištem u Banja Luci

2015

Društvena odgovornost
Društveno odgovorno poslovanje je dio korporativne odgovornosti Farmalogist Allbix-a zasnovano na visokoj svijesti i posvećenosti menadžmenta kompanije i svih njenih zaposlenih.

Svjesni važnosti i potrebe uticaja na unapređenje opštih društvenih uslova, promociju pravih vrijednosti i potrebe da dio profita ulažu u zajednicu, menadžment kompanije je tu da podrži različite društvene inicijative sa ciljem poboljšanja i unapređenja zdravlja i kvaliteta života i očuvanja životne sredine, kako kroz realizaciju vlastitih projekata, tako i kroz pružanje podrške inicijativama za unapređenje zdravih životnih navika, razvoja sporta, kulture i umjetnosti, i organizaciju donacija najugroženijima. Kao najvažnije segmente društvenog odgovornog poslovanja izdvajamo odnos prema zajednici, našim zaposlenima, njihovoj bezbjednosti i zdravlju na radu kao i životnoj sredini.